Mindblown: a blog about philosophy.

 • Mitä Lean-työkalut ovat?

  Lean-työkalut ovat erityisiä työkaluja, jotka auttavat parantamaan tuotantoprosessien tehokkuutta ja luomaan lisäarvoa asiakkaille. Niitä käytetään yleensä teollisissa ja teknisissä yrityksissä. Lean-työkalut auttavat yrityksiä vähentämään tuotantoprosessien aikaa, kustannuksia ja johtamaan tuotannon tehokkaasti vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin. Ne auttavat myös yrityksiä keskittymään keskeisiin tehtäviin ja poistamaan turhia toimintoja, jotka eivät tuo lisäarvoa tuotannolle. Lean-työkalut perustuvat Japanin Toyotan kehittämään […]

 • Kunnossapitojärjestelmä – Mitä se on ja kuinka se toimii?

  Kunnossapitojärjestelmä on tekninen järjestelmä, joka auttaa organisaatioita ja yrityksiä hallitsemaan ja ylläpitämään koneitaan ja laitteitaan. Siitä on tullut välttämätön osa yritysten ja yhteisöjen menestystä ja suorituskykyä. Kunnossapitojärjestelmä tarjoaa yrityksille ja organisaatioille työkaluja koneiden ja laitteiden tehokkaaseen ylläpitämiseen, mikä auttaa parantamaan tuottavuutta ja vähentämään kustannuksia. Kunnossapitojärjestelmän tarkoituksena on antaa organisaatiolle ja yritykselle tietoa ja työkaluja, joita […]

 • Jatkuva parantaminen – Lean

  Jatkuva parantaminen, tai ”lean” kuten sitä usein kutsutaan, on menetelmä jonka avulla yritykset ja organisaatiot voivat parantaa tuottavuuttaan ja toimintaansa. Se on yksi suosituimmista bisnesfilosofioista ja se on osoittanut olevansa erittäin tehokas. Jatkuva parantaminen perustuu jatkuvaan muutokseen ja pyrkimyksiin tehostaa ja parantaa toimintoja ja prosesseja. Tämän menetelmän tarkoituksena on poistaa turhat ja tehoton toiminta ja […]

 • Tuotannon tehostaminen

  Tuotannon tehostaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että yrityksen tuotantoprosesseja ja -menetelmiä kehitetään ja optimoidaan tehokkaammiksi. Tehostamisen tavoitteena on saada aikaan korkeampi tuottavuus pienemmällä työmäärällä ja pienemmillä kustannuksilla. Tuotannon tehostaminen voi olla toiminnan kannalta hyödyllistä, koska se voi auttaa yritystä säästämään aikaa ja rahaa, ja se voi auttaa yritystä kasvamaan ja parantamaan tuotteidensa laatua. Tuotannon tehostamisen menetelmät […]

 • Lean-esimerkki: Miten yritykset hyötyvät Lean-ajattelusta?

  Lean ajattelu on tehokkaan tuotannon ja tehokkaan liiketoiminnan periaatteita, joihin perustuva johtamisen lähestymistapa. Tämän johtamisen lähestymistavan avulla yritykset voivat paremmin hallita ajan, resurssien ja omaisuuden käyttöä ja saavuttaa liiketoiminnallisia tavoitteitaan. Lean-ajattelun käyttö on yleinen tapa parantaa yritysten tuotantoprosesseja ja parantaa yrityksen yleistä tehokkuutta. Lean-ajattelun avulla yritykset voivat selviytyä kilpailukykyisemmässä maailmassa ja tarjota asiakkailleen laadukkaampia tuotteita […]

 • Lean Teollisuudessa

  Lean on yleinen termi, jota käytetään kuvatessa tehokasta tuotantoprosessia, jossa hukka vähennetään minimiin. Lean-menetelmän ydinajatuksena on poistaa kaikki tuotannon prosessissa olevat hukkat ja tehostaa tuotantoprosessia. Lean teollisuus on termi, joka kuvaa tehokasta tuotantoprosessia, joka on suunniteltu vähentämään tuotannon aikaa ja kustannuksia. Lean-teollisuuden tavoitteena on saavuttaa innovaatioita ja lisäarvoa tuotteille ja palveluille. Lean-teollisuuden avulla voidaan parantaa […]

 • Miten Lean-periaatteet auttavat palvelutuotannossa?

  Lean-periaatteet ovat toimitusketjun hallintaan ja tehokkuuden kasvattamiseen tarkoitettu filosofia, jonka alkuperä juontuu Japanista. Niiden tavoitteena on poistaa turhat ja tuottamattomat toiminnot ja keskittyä keskeisiin tuotteen tai palvelun ominaisuuksiin. Lean-periaatteita sovelletaan laajasti tuotannossa ja palvelutuotannossa, ja ne voivat parantaa yrityksen tuottavuutta ja laatua. Mikä on Lean-periaatteiden tarkoitus? Lean-periaatteiden tarkoituksena on parantaa yrityksen tehokkuutta ja tuottavuutta tuotannon […]

 • Mitä on Lean ajattelu?

  Lean-ajattelu on johtamiskäytäntö, jonka keskeisenä tavoitteena on parantaa yrityksen suorituskykyä ja tuottavuutta. Lean-ajattelu perustuu muutamaan keskeiseen periaatteeseen: asiakkaan tarpeet ja työntekijöiden motivaatio. Lean-johtamisen tavoitteena on vähentää hukkaa ja lisätä tuottavuutta mahdollisimman pienillä resursseilla. Lean-ajattelu on lähtöisin Japanista, ja se on ollut osa japanilaisten yritysten menestyksen taustaa jo vuosikymmeniä. Lean-ajattelu on saanut vaikutteita muun muassa Toyotan […]

 • Mikä on Enterprise Asset Management (EAM)?

  Enterprise Asset Management (EAM) on laaja-alainen liiketoimintastrategia, joka kattaa yrityksen koko omaisuudenhallinnan. EAM on suunnitelmallinen ja kustannustehokas tapa ylläpitää, parantaa ja hallita yrityksen sijoittamia omaisuuseriä yrityksen arvon maksimoimiseksi. EAM-järjestelmän tavoitteena on luoda mahdollisuus yrityksen omaisuuserien tehokkaaseen hallintaan ja seurantaan, lisätä omaisuuserien käyttöastetta ja vähentää huoltokustannuksia. EAM-järjestelmä tarjoaa täydellisen kuvan yrityksen omaisuuserien tilasta ja niiden hallinnasta. […]

 • Hello world!

  Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

Got any book recommendations?